Konference 20.4.2017

Organizace Šance na návrat pořádala konferenci, která hledala řešení pro osoby propuštěné z výkonu trestu. Záštitu nad konferencí převzal Magistrát hlavního města Prahy, který poskytl pro konání konference také své prostory. Propuštění vězni mají podle organizace Šance na návrat velké problémy po ukončení trestu a obtížně se zapojují do běžného života. Každý si zaslouží druhou Přečíst si víc oKonference 20.4.2017[…]