Akce, kterých jsme se zúčastnili

Naše organizace se snaží zapojit i do různých sociálně kulturních akcí, na které jsme často pozváni jako hosté. Zúčastnili jsme se už velmi různorodých akcí a naši dobrovolníci velmi ocení, že se akce nemusí týkat jen práva a právních věcí. Díky příkladné sociálně-společenské pomoci jsou našimi sponzory a spolupracovníky zváni dobrovolníci za ocenění jejich příkladné Přečíst si víc oAkce, kterých jsme se zúčastnili[…]

Kulatý stůl

Univerzitní listy – Univerzita Jana Amose Komenského Praha  Kulatý stůl – K resocializaci společně s Českým helsinským výborem  Pod osobní záštitou rektora doc. PhDr. Luboše Chaloupky, CSc., uspořádala UJAK Kulatý stůl k resocializaci společně s Českým helsinským výborem a spolkem Šance na návrat. Při zasedání se účastnila ředitelka Českého helsinského výboru Mgr. et Mgr. Lucie Přečíst si víc oKulatý stůl[…]

Vězni budou přednášet studentům

Originální projekt vznikl díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy. Organizace Šance na návrat tak bude se studenty středních škol a učilišť besedovat na téma vlivu alkoholu a drog na kriminalitu nebo hospodářské kriminalitě orientované na ženy. Právě příběhy propuštěných vězňů by příběhům měly dodat autentičnost. Šance na návrat uspořádala přednášku, které se účastnili propuštění vězni, a Přečíst si víc oVězni budou přednášet studentům[…]

Konference – projekt spolupráce s UJAK

Spolupráce s UJAK V rámci projektu spolupráce s UJAK jsme byli přizváni a aktivně jsme se zapojili do konference Kritika současných penitenciárních systémů a nové avantgardní proudy. Záštitu převzal brig. generál Mgr Petr Dohnal – Generální ředitel vězeňské služby. Zúčastnili se také doc.PhDr. Luboš Chaloupka, CSc. – Rektor PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D. – Vedoucí katedry Přečíst si víc oKonference – projekt spolupráce s UJAK[…]