Beseda na téma závislosti

Dne 21. listopadu 2017 proběhly 2 přednášky s besedou – na téma závislosti (zaměření dle metodika prevence). Beseda byla určena pro 3. ročníky učňovské mládeže SŠAI. Přednáška studenty zaujala a minimálně ve třídě M3E se rozvinula velmi úspěšná beseda. Celkově se dá konstatovat, že besedy byly příznivě přijaty a pro mnohé to bylo minimálně téma Přečíst si víc oBeseda na téma závislosti[…]

Beseda v Dark Velvet Cafe

Dne 20. listopadu se v kavárně Dark Velvet uskutečnila další z mnoha besed, kterou organizuje spolek Šance na návrat. Přednášky se zúčastnili studenti SOŠ Drtinova, studenti 2.D a 3.D, dále také studenti z TRIVISU, 3. a 4. ročníky a BPA, též 3. a 4. ročníky. Téma besedy se zaměřovalo na Kriminalitu mládeže. Studenti byli seznámeni s rozdělením jednání osob Přečíst si víc oBeseda v Dark Velvet Cafe[…]