Beseda v Dark Velvet Cafe

Dne 20. listopadu se v kavárně Dark Velvet uskutečnila další z mnoha besed, kterou organizuje spolek Šance na návrat. Přednášky se zúčastnili studenti SOŠ Drtinova, studenti 2.D a 3.D, dále také studenti z TRIVISU, 3. a 4. ročníky a BPA, též 3. a 4. ročníky. Téma besedy se zaměřovalo na Kriminalitu mládeže. Studenti byli seznámeni s rozdělením jednání osob do 3 kategorií podle věku a do 3 kategorií, podle závažnosti a druhu činu. Při přednášce se Mgr. J. Herianem, též jako člen spolku, se téma odvíjelo spíše směrem sexuální a násilné činnosti. Bylo zde řečeno i několik skutečných případů, které se staly v ČR. Také došlo až k podtématu školství, kde se ve třídách objevují takzvaní dominantní žáci, kteří si vybíjí možná své komplexy na ostatních, ale i přes to jsou to jen lidi, co se cítí opovrženě. A právě tito žáci mají největší sklony k násilné činnosti, kde to může zajít až do extrému a může dojít k vážné újmě na zdraví. Mohli jsme zde slyšet i problémy s drogami, které končí většinou přísným trestem i kdyby se jednalo jen o převoz či prodej drog. Je to závažné protispolečenské jednání a zahrnuje to trestnou činnost.

Dětská kriminalita, což se týká dětí do 15 let, je věková kategorie, pro kterou je typické skupinkování, aktivity proti majetku či drogové závislosti. Kriminality mladistvých, což je 15 – 18 let je založená většinou na partě. Jejich nejčastější kriminální aktivity jsou například toxikomanie, násilí, vandalismus či výtržnictví. Na konci přednášky měli studenti možnost se zeptat na své dotazy a vést diskuzi.

Na závěr by spolek rád poděkoval všem zúčastněným studentům a panu Mgr. J. Herianovi za příjemný výklad.

Těšíme se na další besedy a akce!

Tento záznam byl publikován v Akce . Uložit odkaz do záložek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *