Březen 14, 2017

O nás

Propuštění z vězení je náročná situace, není to krok do neznáma, je to krok k novým šancím a život je šance, je jen na každém, jak ji využije.

Naše hlavní činnost

Spolek zajišťuje ucelenou komplexní záchytnou sociální síť – tzn. od sociální komplexní pomoci, ubytování až po zaměstnanecký poměr pro lidi po výkonu trestu, kteří nemají nebo ztratili zázemí na svobodě. Staráme se převážně o propuštěné občany, kteří si odpykali trest za nenásilnou trestnou činnost, převážně prvotrestané, mající skutečný zájem zapojit se do společnosti a vést řádný život.

Zařazeni do ucelené sociální záchytné sítě mohou být po výkonu trestu, respektive již během výkonu trestu, muži i ženy starší 18 let, pokud splní parametry spolku a podrobí se závazně pravidlům postpenitenciární péče spolku. Spolek dále napomáhá odsouzeným k faktické realizaci trestu „obecně prospěšných prací“, uloženého soudem.

Spolek aktivně spolupracuje při řešení konkrétních případů našich klientů např. se senátory Senátu ČR, s Veřejným ochráncem práv, konkrétně s oddělením dohledu nad omezováním osobní svobody, se Syndikátem novinářů Praha a Středočeský kraj, s Jazzovou sekcí Karla Srpa.

Hlavní problémy lidí, vycházejících z věznic: – ztráta zázemí během výkonu trestu, a to až v 70 % případů – ztráta bydlení – při odchodu z věznice mají k dispozici minimální finanční částku, zpravidla kolem 500,- Kč – řešení sociální situace úřadem práce nastává až po opuštění věznice, nikoliv už tak 3. měsíc před koncem trestu, tj. již během pobytu ve vězení – špatná legislativa – tím, než začne fungovat pomoc z úřadu práce uplynou více jak 2–3 měsíce, tedy občan je bez finančních prostředků a pravidelného bydlení, a to je ta celospolečensky nejkritičtější doba: a) v lepším případě – vznik bezdomovectví b) v horším případě – vznik recidivní kriminální činnosti.

Velký důraz věnujeme angažování mladé generace do problematiky a pomoci nízkoprahové skupině lidí po výkonu trestu.

Uzavřeli jsme Memorandum o spolupráci s Univerzitou Jana Amose Komenského a spolupracujeme se středními školami:

  • Trivis
  • Bezpečnostně právní akademie Praha
  • SOŠ Drtinova

Svoji činnost prezentujeme prostřednictvím internetového radia Hortus.

Z výše uvedeného vyplývá, že úloha spolku pro snižování kriminality a omezování bezdomovectví je nezastupitelná a jeho existence potřebná.