Šance na návrat z. s.

Pomoc lidem po výkonu trestu. Prevence kriminality středoškolské mládeže a odborná osvěta středoškolské mládeže.

Článek s redaktorkou Flowee

Vězni z Jiřic mají šanci na život na zámku Majitel zámku Byšice Petr Jarý sdělil, že by chtěl pomáhat s ubytováním, socializací a sehnáním práce pro lidi ve výkonu trestu i poté, až brány věznice opustí. Vězni například z Jiřic by mohli dostat šanci na bydlení i práci, ve které by mohli pokračovat i po propuštění z výkonu Přečíst si víc oČlánek s redaktorkou Flowee[…]

Soukromá beseda v prostorech Šance na návrat

12.9. jsme měli možnost se setkat s panem Pavlem J., který se s námi podělil o svou zkušenost a hlavně příběh z jeho života. Byl členem cizinecké legie a vyprávěl nám vše, co se tam odehrávalo. Některá slova byla dost srdcervoucí, jeho příběh nás naprosto zaujal. Zde přikládám jeho vlastní slova:  ,,Francouzská cizinecká legie, stejně Přečíst si víc oSoukromá beseda v prostorech Šance na návrat[…]

Dark Velvet Cafe

Dne 13. 9. 2017, spolek Šance na návrat uskutečnila další besedu s Mgr. Josefem Heriánem, spolupracovníkem organizace, která se udála v Dark Velvet Cafe v Praze 3. Téma besedy byly „Vraždy“. Sešli se studentky a studenti středních odborných škol. Byli zde studenti ze 4. ročníků SOŠ Drtinova či studenti z Trivisu a také BPA. Téma Přečíst si víc oDark Velvet Cafe[…]

Akce, kterých jsme se zúčastnili

Naše organizace se snaží zapojit i do různých sociálně kulturních akcí, na které jsme často pozváni jako hosté. Zúčastnili jsme se už velmi různorodých akcí a naši dobrovolníci velmi ocení, že se akce nemusí týkat jen práva a právních věcí. Díky příkladné sociálně-společenské pomoci jsou našimi sponzory a spolupracovníky zváni dobrovolníci za ocenění jejich příkladné Přečíst si víc oAkce, kterých jsme se zúčastnili[…]

Kulatý stůl

Univerzitní listy – Univerzita Jana Amose Komenského Praha  Kulatý stůl – K resocializaci společně s Českým helsinským výborem  Pod osobní záštitou rektora doc. PhDr. Luboše Chaloupky, CSc., uspořádala UJAK Kulatý stůl k resocializaci společně s Českým helsinským výborem a spolkem Šance na návrat. Při zasedání se účastnila ředitelka Českého helsinského výboru Mgr. et Mgr. Lucie Přečíst si víc oKulatý stůl[…]

Vězni budou přednášet studentům

Originální projekt vznikl díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy. Organizace Šance na návrat tak bude se studenty středních škol a učilišť besedovat na téma vlivu alkoholu a drog na kriminalitu nebo hospodářské kriminalitě orientované na ženy. Právě příběhy propuštěných vězňů by příběhům měly dodat autentičnost. Šance na návrat uspořádala přednášku, které se účastnili propuštění vězni, a Přečíst si víc oVězni budou přednášet studentům[…]

Konference – projekt spolupráce s UJAK

Spolupráce s UJAK V rámci projektu spolupráce s UJAK jsme byli přizváni a aktivně jsme se zapojili do konference Kritika současných penitenciárních systémů a nové avantgardní proudy. Záštitu převzal brig. generál Mgr Petr Dohnal – Generální ředitel vězeňské služby. Zúčastnili se také doc.PhDr. Luboš Chaloupka, CSc. – Rektor PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D. – Vedoucí katedry Přečíst si víc oKonference – projekt spolupráce s UJAK[…]

GIVT – Co je GIVT?

ŠANCE NA NÁVRAT z.s. navázala spolupráci s portálem GIVT. Jedná se o portál, jehož prostřednictvím může kdokoliv nakupovat v internetových obchodech, přičemž může zvolit, že předem stanovená částka z jím objednaného zboží bude určena jako sponzorský dar pro náš spolek. Do systému jsou zapojeny téměř všechny významné e-shopy. Vzhledem k tomu, že tak budete nakupovat Přečíst si víc oGIVT – Co je GIVT?[…]

Aplikace trestního práva v praxi

Dne 18. 5. spolek Šance na návrat uspořádal v salonku Dark Velvet Cafe v Praze 3 zajímavou besedu s Mgr. Josefem Herianem z advokátní kanceláře na téma „Aplikace trestního práva v praxi“.  Studenti, kteří navštívili tuto besedu vyhodnotili akci jako zdařilou. Beseda jim umožnila nahlédnout do problematiky z praktického pohledu. Ocenilo se i netradiční místo konání akce.