Květen 16, 2017

Pro střední školy

Pro školní rok 2017/18 jsme připravili pro studenty středních škol projekt besed

„Šikana jako podhoubí kriminality“


Témata pro studenty středních škol:

  • Mládež a kriminalita
  • Obecně o kriminalitě a její škodlivosti
  • Kriminalita páchaná na dospívající mládeži
  • Kriminalita páchaná dospívající mládeží
  • Právní postupy a fakta vyšetřování tr. činu, vazba, soud, vězení
  • Hospodářská kriminalita orientovaná na ženy
  • Vliv alkoholu a drog na kriminalitu
  • Drogová kriminalita
  • Příběhy vězňů

Každá beseda bude organizována tak, aby na závěr byl dostatek času na diskusi k tématu. Besedy mohou být po dohodě s vedením školy na 1 vyučovací hodinu, ale ještě vhodnější k rozsahu a závažnosti problematiky na 2 vyučovací hodiny. Po dohodě s příslušným metodikem prevence školy, je možno besedy aplikovat přímo na problémy a podmínky školy.

Besedy povedou odborníci z dané problematiky jež patří do portfolia podporovatelů a spolupracovníků spolku. Tj. vysokoškolský odborníci na penitenciární péči z UJAKu a advokátních kanceláří a ostatních spřízněných institucí.

Zájemci o besedu - kontaktujte nás na: sancenanavrat@seznam.cz